VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA

INTERAKTIVNÍ DYNAMICKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA

Interaktivní dynamický historický atlas českého slezska je vydán v rámci projektu VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu; identifikační kód projektu: DG18P02OVV047; projekt je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).